Нови информативни портал

Од ове године поносни смо носиоци права новог интернет портала који у оквиру Удружења „Милош Милојевић“ из Црне Баре послује под именом КЛУБ ОМЛАДИНЕ. Уредно уписан у регистар медија могуће је пратити путем интернет адресе: https://klubomladine.com

Разлог покретања још једног информативног портала (након www.macva.info) у нашем пословном окружењу проситекао је из птребе друштва да младима наше општине, а и шире помогнемо у активнијем укључивању у акитвности зајднице са циљем свеопште сарадње за добробит свих.

Сам портал је у развоју и убрзо се очекује стварање мреже сарадника са додатним садржајима аудио и вдео продукције, рада на посебним платформама и апликацијама где ће млади бити доминантни носиоци активности.

Удружење „Милош Милојевић“ и овом приликом позива све заинтересоване младе од 18-30 година да нам се јаве и узму учешће у раду и свим наступајућим активностима новоформираног портала и самог рада клуба младих Мачве.

Електроска пошта за пријвљивање млaдих urednik@klubomladine.com